ToneGO 功能包括

屋苑通告

停水停電之日常的大廈通告,通常都是張貼於公告欄或電梯內。我們並將它們電子化,不會再俾人忽視。

社區消息

透過簡單易用的網上平台,可以向住戶隨時提供社區資訊,促進社區之間的交流,強化住戶之間的關係。

優惠著數

我們會為大家搜羅更多社區商戶優惠消息,不論大小折扣或優惠,甚至免費!令居民享受更多優惠。

推送訊息

傳統宣傳渠道,未能在突發事件時通知居民,透過推送訊息,可即時傳達有關資訊,讓居民更感受到大家的努力及其對社區貢獻。

我們相信

ToneGO會是一個最貼心的居民屋苑平台

現時ToneGO是一個專為屋苑住戶即時通訊系統,費用全免。
雖然仍在發展階段,但跟隨營運理念,我們則逐步完善整個系統,
以滿足市場更多的需求。

 

ToneGO 的營運理念

我們的理想是為大多數人創造更美好的生活,並堅持已下理念:

打造更美好的社區生活

拉近居民之間的關係

更了解自己的社區

屋苑通告手機應用程式

2019年將覆蓋範圍包括:

用家分享 .

 • 好彩有社區消息,打完風之後都知道區內狀況,並繞過有危險的地方。

  陳小姐
  油塘居民
 • ToneGO幫我搜羅日常生活唔同著數優惠,令我個慳唔小!

  Vincent Fu
  觀塘居民
 • 有次屋企突然爆水喉,好彩有ToneGO黃頁,立即揾到師傅做緊急維修。
  如果唔係間屋一定水浸。

  李先生
  粉嶺居民

合作伙伴 .

快啲成為ToneGO商戶,可免費刊登廣告!
更有機接觸多達100,000名有潛質屋苑住戶!